Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik

På denne side kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Erhvervsstyrelsen behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Hvem er den dataansvarlige - hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen er dataansvarlig for behandling af de oplysninger, som vi har modtaget om dig på Virk. Du kan kontakte os her:

Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr. 10150817

Telefon: 35 29 10 00

Mail: erst@erst.dk

Dataansvarlig for selvbetjeningsløsninger

Oplysninger om den enkelte myndigheds behandling af personoplysninger ved brug af deres selvbetjening og hvem der er dataansvarlig, kan du læse om på selvbetjeningens side på Virk Indberet.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail:

På telefon: 33 92 33 50

Ved brev: Erhvervsministeriet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi anvender data til at forbedre Virk og give dig en mere personaliseret service.

Kategorier af personoplysninger

Når du anvender Virk, vil vi i forbindelse med indsamling af brugsstatistik registrere  din IP-adresse.

Hvor behandles dine personoplysninger?

IP-adressen gemmes hos Netminers eller Netcompany.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger bliver videregivet til følgende modtagere:

Medarbejderne i Erhvervsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at give dig et overblik over dine handlinger på Virk og forbedre din brugeroplevelse.

Netminers og Netcompany er databehandler for hovedparten af Virks behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fra Virk i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af IT-systemerne.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Oplysninger om dig gemmes så længe, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Når du kontakter Virk, sletter vi de oplysninger som du har givet os, når du har fået svar på dit spørgsmål.

I hvilke tilfælde videregiver vi oplysninger om dig?

Brugsstatistik, der indsamles på selvbetjeninger på Virk, kan videregives til den myndighed, der tilbyder selvbetjeningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskriver vi dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver på mail

.

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få rettet urigtige oplysninger om dig og i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger.

Endelig har du ret til at anmode Erhvervsstyrelsen om at modtage dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Sådanne anmodninger skal fremsendes til Erhvervsstyrelsens databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Virks behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.

Brug af cookies på Virk

Virk har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider. Læs om vores brug af cookies.

Tjenester på sociale medier

Virk indeholder sociale mediefunktioner som fx Facebook og Youtube videoer, som har deres egne privatlivspolitikker.

Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt inden du afgiver personoplysninger.

Ændring af nærværende privatlivspolitik

Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se nederst i denne privatlivspolitik, hvornår politikken sidst er blevet opdateret.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.