Gå til hovedindhold

Virk Indberet

Virk Indberet er virksomhedernes digitale indgang til det offentlige.

Formålet med Virk Indberet er at reducere de administrative byrder for virksomhederne. Portalen giver adgang til ca. 1.500 indberetninger. Med Virk Indberet kan du nøjes med at gå ét sted hen, når du skal indberette til myndighederne på vegne af din virksomhed.

Virk Indberet er udviklet gennem et tværoffentligt samarbejde. Den daglige drift og udvikling af portalen Virk herunder redaktion, support og kontakt til myndighederne er placeret i Erhvervsstyrelsen.

Mål

Succesen for Virk Indberet måles ud fra udviklingen i følgende parametre:

 • Antallet af årsværk som dansk erhvervsliv sparer via Virk.dk
 • Kundernes tilfredshed med portalen.

Styregruppen

Virk har en tværoffentlig styregruppe der rådgiver Erhvervsstyrelsen ift. videreudvikling af Virk. Styregruppen for Virk har til opgave at følge udviklingen i disse mål, og komme med forslag, der kan forbedre udviklingen ift. disse mål. Drift og udvikling af Virk skal overholde budget, tidsplan samt mål i den til enhver tid gældende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Styregruppen mødes ca. fire gange årligt. Der afholdes desuden efter behov møder, hvor både myndigheder og erhvervsorganisationer kan mødes til fælles drøftelser.

Styregruppen for Virk består af en person fra:

 • Erhvervsstyrelsen (formand)
 • Finansministeriet
 • Økonomi- og Indenrigsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Fødevareministeriet
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet
 • Vækstministeriet
 • KL
 • ATP

PDF filKommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Interessentgruppen

For at opnå et tæt samarbejde med erhvervsorganisationerne er Interessentgruppen for erhvervsområdet etableret. Interessentgruppen fungerer som rådgivende samarbejdspartner som led i prioriteringer af digitalisering på erhvervsområdet bredt set. Interessentgruppen består af repræsentanter fra følgende erhvervsorganisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI
 • Horesta
 • Håndværksrådet
 • Landbrug og Fødevarer
 • Lederne
 • DI Itek
 • IT-Branchen
 • Finansrådet

Skulle andre relevante erhvervsorganisationer ønske at indgå i interessentgruppen, vil disse kunne blive medlemmer.

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.